13 april 2018

Skellefteå Kraft uppfattas som ett hållbart företag

Sustainable Brand Index är Nordens största varumärkesstudie med fokus på hållbarhet. Totalt 326  varumärken har utvärderats i Sverige och i år hamnar Skellefteå Kraft på plats 26, i topp bland energibolagen med egen produktion.

- Skellefteå Kraft vill vara en del av den omställning till 100 procent förnybar energiproduktion som samhället står inför. Vårt arbete med ansvar och hållbar utveckling omfattar alla delar av verksamheten och hela värdekedjan: från val av energikällor och produktion av el och värme, till distribution och våra kunders slutanvändning, säger Catarina Hägglund, chef för kommunikation och hållbarhet på Skellefteå Kraft. 

Skellefteå Kraft har som ambition att hållbarhet ska genomsyra alla bolagets beslut och handlingar. Hur konsumenterna upplever att Skellefteå Kraft arbetar med hållbarhet är en viktig indikator på hur väl bolaget lyckas kommunicera sina beslut och handlingar ur ett hållbarhetsperspektiv.

- Att vi kommer så högt rankingen är ett fantastiskt kvitto på vårt arbete med att driva och utveckla vår verksamhet på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt, samtidigt som vi går i täten för morgondagens energiförsörjning. Det stärker oss i vårt interna arbete med att minska vår påverkan på människor och miljö, berättar Catarina Hägglund.

Undersökningen genomförs årligen och baseras på 16 600 konsumentintervjuer i Sverige där totalt 326 varumärken utvärderas. Med utgångspunkt i omvärld, människa och varumärke söker studien svar på hur och varför ett varumärke uppfattas på ett visst sätt och vad man kan göra för att stärka det.

Läs hela rapporten här

Artikeln på Cision

Till toppen
Powered by PageSpeed