1 juli 2021

Nytt samarbete i Kåge - nu ska sågen värma samhället

Ett nytt samarbete mellan Skellefteå Kraft och Norra Timber Kåge Såg innebär att Kåge samhälle i framtiden kommer att värmas upp av den värme som sågverket dagligen producerar.

Joakim Larsson sgverkschef Norra Timber Kge sg och Ulf Hedqvist affrsenhetschef vrme Skellefte Kraft
Joakim Larsson, sågverkschef på Norra Timber Kåge Såg, och Ulf Hedqvist, affärsenhetschef värme på Skellefteå Kraft, vid platsen där den nya biobränslepannan, som ska värma Kåge, installeras. Foto: Elin Ala

Skellefteå Kraft och Norra Timber är två aktörer som värnar om att på ett hållbart sätt utveckla de orter och de regioner som de är verksamma i.

Så när Norra Timber Kåge Såg började titta på en ny biobränslepanna, som drivs av biprodukter från sågverksproduktionen, som sågspån och bark, började de också titta på ett samarbete som skulle gynna det omgivande samhället.

- Pannan skulle främst användas för att värma våra virkestorkar, men vi valde att dimensionera så den skulle ge oss en överkapacitet, berättar Joakim Larsson, sågverkschef på Kåge Såg.

In i bilden klev då Skellefteå Kraft, en mångårig kund och leverantör.

- Vi såg en jättemöjlighet att ta tillvara på produktionskapaciteten, som annars skulle stå oanvänd, och bygga en kulvert för fjärrvärme från sågen och in mot Kåge samhälle. På så vis kan vi erbjuda fjärrvärme till ännu fler kunder på orten, säger Ulf Hedqvist, affärsenhetschef värme på Skellefteå Kraft.

I dag har 65 kunder i Kåge, både villor, flerbostadshus och företag, fjärrvärme från Skellefteå Kraft. I samband med anslutningen till Kåge Såg kommer Skellefteå Kraft erbjuda ytterligare cirka 100 villor och framtida nybyggnation att ansluta sig till fjärrvärmenätet.

- Och om allt fler kunder inte behöver värma sina fastigheter med el, då kan vi nyttja den elen för fortsätta utveckla regionen, säger Ulf Hedqvist.

Biobränslepannan som Skellefteå Kraft i dag har i Kåge kommer i framtiden endast användas under de dagar då det behövs extra mycket värme.

Först och främst ska Kåge samhälle värmas upp av biprodukter från sågen.

- Det blir en mer effektiv produktion, då vi använder bara en panna i stället för att vi har en var. Nya pannan är dessutom toppmodern och är miljömässigt betydligt bättre, säger Joakim Larsson.

Den nya pannan levereras av Bioptima och är den fjärde och hittills största Schmidpannan i Sverige. Den har en toppeffekt på 5 MW och en för sågverk nyskapande lösning är att pannan är utrustad med en ackumulatortank på 100 m3 som vid effekttoppar gör det möjligt att leverera upp till 7 MW.

Arbetet med att bygga den nya kulverten från sågen inleds under våren 2022. Målsättningen är att värmen från Kåge Såg ska värma samhället med start under hösten 2022.

Norra Timber Kge Sg frn ovan Foto Patrick Degerman

Norra Timber Kåge Såg från ovan. Foto: Patrick Degerman

Artikeln på Cision

Till toppen
61 queries in 0.000 seconds, using 10.88MB memory
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET