31 mars 2017

Skellefteå Kraft är ett av Sveriges mest hållbara företag

SBI är Skandinaviens största varumärkesstudie med fokus på hållbarhet. Totalt 286 varumärken har utvärderats och i år hamnar Skellefteå Kraft på plats 25, i topp bland energibolagen med egen produktion.

-Vårt långsiktiga mål är att förse samhället med 100 procent hållbar energiproduktion. Det innebär inte bara att vi tar ansvar för klimat- och miljöprestanda i vår energiproduktion och distribution, utan om ett helhetsperspektiv där ansvar för människor, miljö och samhällsekonomi integreras i alla delar av verksamheten. För att det ska bli så måste hållbarhetsarbetet byggas inifrån, genom ökad kunskap hos alla medarbetare och genom att integrera ansvarsfrågorna i alla våra processer, säger Catarina Hägglund, chef för kommunikation och hållbarhet på Skellefteå Kraft. 

Som ett led i att nå bolagets vision om Sveriges bästa energibolag ska hållbarhet genomsyra alla bolagets beslut och handlingar. Hur konsumenterna upplever att Skellefteå Kraft arbetar med hållbarhetsfrågor är en viktig indikator på hur väl bolaget lyckas kommunicera sina beslut och handlingar ur ett hållbarhetsperspektiv. Därför har Skellefteå Kraft valt att vara med i studien Sustainable Brand Index.

Undersökningen genomförs årligen och baseras på 30 000 konsumentintervjuer där totalt 286 varumärken utvärderas. Med utgångspunkt i omvärld, människa och varumärke söker studien svar på hur och varför ett varumärke uppfattas på ett visst sätt och vad man kan göra för att stärka det.

För visa hur Skellefteå Kraft bidrar till både energimässig och social hållbarhet, kan man på bolagets hemsida följa familjen Lindholms vardag med Skellefteå Kraft i hemmet, på jobbet, i kälkbacken och på taekwando-träningen. Följ familjens dag på skekraft.se

Artikeln på Cision

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET