17 oktober 2017

Soldrivet hus i norrländskt klimat - Skellefteå Kraft utmanar energimarknaden med realtidsexperiment

En villa, helt frånkopplad från elnätet, som kan producera sin egen energi året runt med hjälp av solen – på en plats där antalet soltimmar kan vara så få som noll under vissa delar av året. Skellefteå Kraft initierar nu ”Zero sun project”, ett realtidsexperiment öppet för allmänheten, som vill utmana gängse sätt att se på elförsörjning.

Huset är i stort sett en vanlig villa på 150 kvadratmeter, med den stora skillnaden att det inte är kopplat till elnätet eller fjärrvärmenätet. Huset är alltså helt och hållet självförsörjande på energi. Det sätts på och stängs av med hjälp av en knapp och garaget blir husets egen energicentral, där energin automatiskt omvandlas i olika former helt utifrån husets aktuella energibalans. 

Systemet är framtaget i nära samarbete med Hans Olof Nilsson som själv byggt ett uppmärksammat självförsörjande hus i Göteborg. Att villan som kommer att finnas i Skellefteå kan vara helt bortkopplad från elnätet fungerar tack vare ett självförsörjande energisystem består av solceller, batterier, vätgas och bränsleceller som samspelar. Under sommaren samlar huset solenergi och överskottet lagras för att kunna användas under vintern.  

- När förutsättningarna är som sämst i Skellefteå kan det vara så lite som noll soltimmar, mörkt och väldigt kallt. Det är alltså en väsentligt större utmaning att bygga ett fossilfritt självförsörjande hus i norra Sveriges klimat än att göra det längre söderut, säger Christoffer Svanberg, chef affärsområde affärsinnovation vid Skellefteå Kraft. 

Huset börjar byggas i Skellefteå tillsammans med A-hus i december och kommer stå klart i juni 2018. Därefter kommer allmänheten kunna boka in sig att bo i huset.

- Det här är ett levande experiment och vi vill involvera så många som möjligt. I slutändan handlar det också om att vi vill göra soltekniken tillgänglig för fler, säger Christoffer Svanberg.

Regeringens mål är att Sverige ska ha 100 procent förnybar energiproduktion till år 2040. Den samlade effekten om nära 10 000 miljoner kilowatt från kärnkraften ska fasas ut. Det kräver ökad effekt i vattenkraften, parallellt med att sol och vind byggs ut ytterligare.

- Vi vågar testa outforskade vägar och nya smarta tekniska lösningar för att kunna nyttja förnybar energi på innovativa sätt, säger Christoffer Svanberg. Framtidens energimarknad kommer inte se ut som den gör idag och det vill vi visa med huset i vårt Zero Sun Project, avslutar han.

Om Zero Sun Project:
Med start i december börjar Skellefteå Kraft, i samarbete med A-hus, bygga en modern villa på 150 kvm som ska frikopplas från elnätet och vara helt självförsörjande på solkraft. Villan som anpassas efter ett klimat i norra Sverige, med ojämnt fördelade soltimmar och mörka vintrar, är unik i sitt slag. Med projektet vill vi visa att solkraften är en av framtidens viktigaste förnybara kraftkällor, även i norr, och att vi nu jobbar på att göra den så tillgänglig som möjligt. Zero Sun Project är ett öppet experiment kring allt som rör solenergi i nordiskt klimat och kommer involvera både experter, sakkunniga och allmänheten och kommer inom kort att kunna följas via våra egna kanaler. I juni 2018 beräknas villan stå färdig på Vitberget. 

Artikeln på Cision

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP