2 april 2020

Klartecken för Skellefteå Krafts unika testcenter

Skellefteå Kraft fick under onsdagen klartecken från Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Norrbotten att utveckla ett unikt testcenter för vindkraft i kallt klimat i vindkraftparken på fjället Ulljábuovđđa i Arjeplogs kommun.

vindkraftparken Uljabuouda
Uljabuouda vindkraftpark. Foto: Patrick Degerman

Hösten 2010 togs vindkraftparken Uljabuouda i Arjeplogs kommun i drift. Anläggningen är unik, då det är den första moderna vindkraftparken som har byggts i ett så extremt klimat som kalfjället erbjuder.

Nu ska Skellefteå Kraft, i samarbete med RISE, Vattenfall, Chalmers, berörda kommuner och branschorganisationer, utveckla området till ett testcenter. Ett center som ska välkomna vindkraftsaktörer från hela världen för att testa sina turbiner och andra komponenter under de kalla och isiga förhållanden som finns på platsen.

Tillståndet innebär att det kan byggas upp mot 330 meter höga vindkraftverk på platsen. De som står i parken i dag är 125 meter höga.

- Det känns fantastiskt att vi har fått det här klartecknet. Det här blir en världsunik anläggning där forskning och utveckling kan bidra till vindkraftens fortsatta utbredning. På så sätt bidrar vår verksamhet i Uljabuouda vindkraftpark ytterligare till den hållbara omställningen som samhället nu genomgår, säger Stefan Skarp, chef för vindkraft på Skellefteå Kraft.

Artikeln på Cision

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP