23 maj 2018

Skellefteå Kraft i strategiskt samarbete med Northvolt för hållbara energilösningar

Skellefteå Kraft har ingått ett strategiskt samarbete med företaget Northvolt för att realisera framtidens förnybara energiförsörjning.

Den globala klimatfrågan driver på samhällets övergång till förnybar, väderberoende energiproduktion och elektrifieringen av transportsektorn. I och med det blir också behovet av att kunna lagra energi allt större. Under ett par års tid har Skellefteå Kraft därför drivit frågan om att låta vattenkraften ta en större roll som det ”gröna batteriet” i energisystemet. Vattenkraften, tillsammans med de Litium-jonbatterier som Northvolt avser att producera i stor skala i Skellefteå, har goda förutsättningar att möta såväl transportsektorns behov, som behovet av mer lokalt producerad energi. Samarbetet med Northvolt innebär en partnerinvestering om tio miljoner euro. Investeringen är villkorad av att kommunfullmäktige i Skellefteå godkänner partnerskapet.

- Skellefteå Kraft är ett ledande bolag inom vattenkraft- och vindkraftproduktion i Sverige. Genom samarbetet med Northvolt får vi unika möjligheter att driva omställningen till ett helt förnybart energisystem. Dessutom kommer vi tillsammans att kunna utveckla energilager som är anpassade efter våra behov, säger Hans Kreisel, koncernchef för Skellefteå Kraft.

Samarbetet för även med sig en för båda parter fördelaktig lösning för spillvärmen som uppkommer vid batteriproduktionen. Skellefteå Kraft kan ta emot spillvärme i fjärrvärmenätet och därmed kan man återvinna mycket av överskottsenergin från Northvolts fabrik, vilket är bra för miljön, ekonomin och samhällsutvecklingen.
- Northvolts ambition är att möjliggöra övergången till ett fossilfritt samhälle. Batterier är nyckeln till omställningen och Skellefteå Kraft kommer att vara en viktig strategisk partner i arbetet med att utveckla lösningar för energilager. Vår målsättning är att utveckla världens grönaste batteri med hjälp av den förnybara energi vi får från Skellefteå Kraft. Dessutom kommer vi att återvinna energin som skapas i fabriken och därmed skapa ett grönt ekosystem kring produktionen, säger Peter Carlsson, grundare och vd, Northvolt.

Samarbetet med Northvolt innebär möjligheter till flera olika strategiska projekt, även med andra bolag som Northvolt samarbetar med.
- ABB är sedan tidigare en industriell partner till Northvolt och vi kommer nu tillsammans att driva ett antal projekt i syfte att utveckla energimarknaden, bland annat utveckling av energilager för vindkraft, avslutar Hans Kreisel.

För mer information kontakta:
Mimmi Jonsson 070 220 99 76, mimmi.jonsson@skekraft.se
Jesper Wigardt 072 555 54 65, jesper.wigardt@northvolt.com

Intervjutillfälle med Hans Kreisel ges vid huvudkontoret i Skellefteå onsdag 23 maj 08:30-11:30 eller via telefon efter överenskommelse.

Artikeln på Cision

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET