Examensarbete

Vi vill gärna underlätta för dig som är student och behöver ett intressant ämne för ett examensarbete.

Examensarbeten på Skellefteå Kraft bygger alltid på idéer om hur vi kan förbättra och utveckla våra verksamheter eller utreda nya tillvägagångssätt eller affärsidéer. Mötet med studenter och lärosäten är ett viktigt inslag i vår spaning efter nya kompetenser och därför är examensarbete också ett tillfälle för både student och företag att lära känna varandra som eventuellt framtida arbetsgivare och medarbetare.

De examensarbeten vi erbjuder annonseras i huvudsak under perioden oktober till januari. Välkommen att söka till ett uppdrag som intresserar dig.

Det här är våra aktuella examensarbeten:

Till toppen
Powered by PageSpeed