Så skapar Skellefteå Kraft värde

Så skapar Skellefteå Kraft värde
Vårt värdeskapande

Värden vi tar i anspråk

Finansiering och investeringar
Finansiering och investeringar

Vi vill ta en ledande roll genom satsning på utveckling och innovation som möjliggör samhällsomställningen till 100% förnybart. Tillsammans med forskare och andra samarbetspartners investerar vi i bland annat utveckling av solkraft, infrastruktur för laddstolpar, digitala lösningar för smarta hem och satsningar för att locka ytterligare industri till regionen.

Mer om hållbar affärsutveckling

1 216 000 000 kr
Investerade i anläggningar

Utrustning, varor och tjänster
Utrustning, varor och tjänster

Vi köper varor och tjänster för nära 1 miljard kronor varje år. Den största delen är utrustning och entreprenadtjänster till våra vind- och vattenkraftverk. Resten utgörs av drift- och underhållstjänster samt inköp av olika indirekta material och varor.

Mer om våra inköp och leverantörer

1 100 000 kr
i inköpsvolym

Globala mål i fokus:

Värden vi tar i anspråk

Medarbetare och kompetens
Medarbetare och kompetens

Motiverade och kompetenta medarbetare är grunden för en framgångsrik verksamhet. Skellefteå Kraft behöver attrahera och behålla talanger inom flera olika yrkeskategorier.

Mer om Skellefteå Kraft som arbetsgivare

713
anställda
(513 män, 200 kvinnor)

55
ranking bland civilingenjörs­studenter Norrland

24
ranking bland högskoleingenjörer Norrland

Relationer och samarbeten
Relationer och samarbeten

Tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners driver och utvecklar vi vår verksamhet. Vi för också en aktiv dialog med beslutsfattare och månar om goda relationer med de som berörs av vår verksamhet.

Mer om vårt påverkansarbete och intressentdialog

Globala mål i fokus:

Värden vi tar i anspråk

Naturresurser
Naturresurser – vatten, vind, mark

Vår energiproduktion baseras främst på vatten, vind och biobränsle från skogen. Det är förnybara energikällor med många fördelar ut hållbarhetssynpunkt. Men våra anläggningar och våra nät tar och naturresurser i anspråk, och innebär en påverkan på ekosystem och biologisk mångfald.

Mer om vårt ansvar för en förnybar energiproduktion

17
större och 11 mindre vattenkraftanläggningar

6
vindkraftparker

68
fjärrvärmeanläggningar

1200mil
elnät

Ca 14 000hektar
mark och vatten

Globala mål i fokus:

Värden vi skapar

Ekonomiskt resultat
Ekonomiskt resultat

Vi ska vara lönsamma över tid. När det går bra för Skellefteå Kraft gynnar det regionen där vi verkar. Både genom att en del av överskottet går tillbaka till våra ägare, Skellefteå kommun, och genom att vi skapar sysselsättning och tillväxt. Ett ekonomiskt överskott möjliggör också långsiktiga investeringar i fjärrvärme, bredband, elnät, laddstationer och annan infrastruktur.

Mer om hur vi skapar hållbar lönsamhet

502miljoner
kronor i resultat

424miljoner
kronor till kommunen

Energiförsörjning och kommunikation
Energiförsörjning och kommunikation

Vi förser företag och hushåll i regionen med tillförlitlig el och värme från förnybara källor. Vi satsar också på fortsatt utbyggnad av fibernät med målet att alla ska ha tillgång till snabb internetuppkoppling.

Mer om våra trygga leveranser

3 772GWh
elproduktion

842GWh
fjärrvärme

87%
har tillgång till 1000 mbit/s

Globala mål i fokus:

Värden vi skapar

Medarbetare, kompetens, värderingar
Medarbetare, kompetens, värderingar

Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska må bra, utvecklas och vara motiverade varje dag de går till jobbet. Delaktighet, ledarskap och satsning på mångfald och jämställdhet är viktiga delar.

Mer om Skellefteå Kraft som arbetsplats

70
Motiverad medarbetarindex

2,5%
sjukfrånvaro

26%
kvinnliga chefer

Relationer och samarbeten
Relationer och samarbeten

Vi strävar vi efter bästa möjliga kundnytta och kundupplevelse. Det innefattar såväl avbrottsfria elleveranser och innovativa lösningar till bra service och schyssta avtal. Vårt stöd till regionalt föreningsliv bidrar också positivt till samhällsutvecklingen.

Mer om relationer och samarbeten

1309
Kunder med fler än 12 elavbrott under året

Bästa
kundservice i branchen

16miljoner
kronor i social sponsring till ett sextiotal föreningar

Globala mål i fokus:

Värden vi skapar

Naturresurser
Naturresurser – vatten, vind, mark

Vårt övergripande mål är 100 % förnybar energiproduktion. Vi investerar i ny, miljöanpassad teknik och samarbetar med forskare och experter för att minimera negativ påverkan på växt- och djurliv.

Mer om vår energiproduktion

87%
förnybar energiproduktion

9%
skyddad skog

100%
Framtagna handlingsplaner för biologisk mångfald, för samtliga verksamheter

Globala mål i fokus:

Klicka på bilden för mer information.

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET