Samhällsansvar och engagemang

En viktig del av vårt sociala och ekonomiska ansvarstagande är att vara en lokal samhällsbyggare. Vi skapar sysselsättning och bidrar till regionens utveckling, stödjer föreningsliv och tar hänsyn till våra grannar.

Både vår ägare, Skellefteå kommun, och kommuninvånarna förväntar sig att vi ger tillbaka och bidrar till samhällsutvecklingen där vi verkar. Vi har förstås också ett stort ansvar för den påverkan som våra anläggningar kan ha på människor som bor och verkar i närheten.

Vår ambition:

Illustration över samhällsansvar och engagemangVi skapar samhällsnytta och utveckling i regionen och tar ansvar för närboende som kan påverkas av vår verksamhet.

 

Vad handlar det om? Vad gör Skellefteå Kraft?
Samhällsansvar För dialog och genomför samråd med samebyar och andra närboende
Engagemang lokalt och regionalt Betalar ekonomisk kompensation i form av bland annat bygdemedel och frivilliga ersättningar.
Arbetar proaktivt med säkerhet kring våra dammar och anläggningar
Anordnar studiebesök för arbetssökande och skolelever
Sponsrar lokala och regionala kultur- och idrottsföreningar.

Samverkan och kompensation till närboende

Vår verksamhet påverkar närboende på olika sätt. Vi för dialog och har samråd med de intressenter som berörs av vår verksamhet för att värna mänskliga rättigheter och enskilda intressen, och hitta lösningar som minimerar negativ påverkan.

Utveckling av samrådsarbetet

Under 2019 har vi inlett ett arbete för bättre koordinering och kvalitet i de samråd vi håller med närboende. Ambitionen är att kunna föra dialogerna på ett bättre och mer enhetligt sätt, och undvika att belasta samma intressenter med flera samråd efter varandra i närliggande frågor. 

Så jobbar vi med kompensation

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Både kommuner och ideella föreningar kan ansöka medel hos Länsstyrelsen. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen men det går även att söka medel för projekt eller investeringar som är till allmän nytta i bygden.

2019 betalade Skellefteå Kraft ut sammanlagt 4,3 miljoner kronor i bygdemedel för vattenkraft. Medlen, som betalas ut via länsstyrelsen, gick bland annat till bland Alpina klubben i Skellefteå för energieffektivisering av snökanonanläggningen, Bolidens Skidklubb för inköp av maskiner för spårpreparering och Skellefteå Orienteringsklubb för inköp av en fyrhjuling som arbetsmaskin.

För vindkraft finns ingen motsvarande lagstadgad kompensation, vilket gör att storlek och ändamål för kompensation beslutas från fall till fall.

Säkra dammar

Skellefteå Kraft har ett stort åtagande för säkerheten i våra dammanläggningar. Skulle olyckan vara framme och någon damm haverera kan det leda till stora konsekvenser för övriga samhället, därför är arbetet högt prioriterat i verksamheten.

Mer om hur vi jobbar med dammsäkerhet

Ökat fokus på säkerhet

Skellefteå Kraft klassas som en säkerhetskritisk verksamhet. Den nya säkerhetsskyddslagen som gäller från 2019 har som syfte att förstärka säkerheten runt kritiska funktioner i samhället mot antagonistiska handlingar. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att vi uppfyller kraven för säkerhetsskydd. Arbetet omfattar bland annat säkerhetsskyddsanalys, informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet och säkerhetsskyddad upphandling.

Social sponsring för föreningsliv och forskning

Vi sponsrar och stödjer ett stort antal verksamheter, främst idrotts- och kulturföreningar för barn och unga inom vår region och på orter där vi har verksamhet. Vi är särskilt glada åt att kunna stödja initiativ från lokala föreningar som själva tar ett socialt ansvar och aktivt bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Lokala föreningar viktiga i hållbar samhällsutveckling

Vi ser att de lokala föreningarna fyller en viktig funktion som starka och goda krafter för hållbar samhällsutveckling.  2019 fick drygt sextio föreningar stöd av oss, i pengar handlar det om sammanlagt cirka 14 miljoner kronor.

Mer om våra riktlinjer för sponsring och vilka vi stödjer

Team TUSS

Vi stödjer bland annat Team TUSS, ett integrationsprojekt för flickor som drivs av Sunnanå SK. TUSS är ett tvåårigt Arvsfondsprojekt som syftar till att stärka flickor med olika etnisk bakgrund i åldrarna 7-25, och utveckla en metod för ökad inkludering i ordinarie föreningsliv, anpassad efter Skellefteås lokala förutsättningar. TUSS står för trygghet, uppmuntran, självförtroende och självtillit.

Mer om Tuss

 

 

Till toppen
Powered by PageSpeed