Positiv kraft i samhället

En viktig del av vårt sociala och ekonomiska ansvarstagande är att vara en lokal samhällsbyggare. Vi skapar sysselsättning och bidrar till regionens utveckling, stödjer föreningsliv och tar hänsyn till våra grannar.

Både vår ägare, Skellefteå kommun, och kommuninvånarna förväntar sig att vi ger tillbaka och bidrar till samhällsutvecklingen där vi verkar. Vi har förstås också ett stort ansvar för den påverkan som våra anläggningar kan ha på människor som bor och verkar i närheten.

Vår ambition:

Illustration över positiv kraft i samhälletVi skapar samhällsnytta och utveckling i regionen och tar ansvar för närboende som kan påverkas av vår verksamhet.

 

Vad handlar det om? Vad gör Skellefteå Kraft?
Samhällsansvar För dialog och genomför samråd med samebyar och andra närboende
Engagemang lokalt och regionalt Betalar ekonomisk kompensation i form av bland annat bygdemedel och frivilliga ersättningar.
Arbetar proaktivt med säkerhet kring våra dammar och anläggningar
Främjar etablering av företag och näringsliv i regionen
Anordnar studiebesök för arbetssökande och skolelever
Sponsrar lokala och regionala kultur- och idrottsföreningar.

 

Samverkan och kompensation till närboende

Vår verksamhet påverkar närboende på olika sätt. Vi för dialog och har samråd med de intressenter som berörs av vår verksamhet för att hitta lösningar som minimerar negativ påverkan.

Så jobbar vi med kompensation

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Både kommuner och ideella föreningar kan söka bygdemedel. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen men det går även att söka medel för projekt eller investeringar som är till allmän nytta i bygden.

2018 betalade Skellefteå Kraft ut sammanlagt 4,2 miljoner kronor i bygdemedel för vattenkraft.

För vindkraft finns ingen motsvarande lagstadgad kompensation, vilket gör att storlek och ändamål för kompensation beslutas från fall till fall.

Säkra dammar

Skellefteå Kraft har ett stort åtagande för säkerheten i våra dammanläggningar. Skulle olyckan vara framme och någon damm haverera kan det leda till stora konsekvenser för övriga samhället, därför är arbetet högt prioriterat i verksamheten.

Mer om hur vi jobbar med dammsäkerhet

Skolsamarbeten och studiebesök

Vi vill öka teknikintresset bland barn och få ungdomar att utbilda sig till de yrken vi har behov av. Vi har ett gediget praktikprogram som vänder sig till högstadieelever och arbetssökande och som visar vad vi gör inom våra olika verksamheter. Syftet är att låta ungdomar och andra få en uppfattning om, och skapa ett intresse för, möjligheterna inom energibranschen.  Under 2018 handledde vi även 5 examensarbeten och anordnade 21 studiebesök.

Exploratoriet

Vi samarbetar med Skellefteå kommun i satsningen på Exploratoriet, Skellefteå Science Center. Målet är att skapa ett teknikintresse hos barn och ungdomar från förskola till gymnasiet.

Ett flertal klasser i högstadiet har valt att arbeta i projektet ”Ett hållbart samhälle” tillsammans med oss och Exploratoriet och redovisat sina projektarbeten för medarbetare på Skellefteå Kraft.

Social sponsring stöttar föreningsliv och forskning

Vi sponsrar och stödjer ett stort antal verksamheter, främst idrotts- och kulturföreningar för barn och unga inom vår region och på orter där vi har verksamhet. Vi är särskilt glada åt att kunna stödja initiativ från lokala föreningar som själva tar ett socialt ansvar och aktivt bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Lokala föreningar viktiga i hållbar samhällsutveckling

Vi ser att de lokala föreningarna fyller en viktig funktion som starka och goda krafter för hållbar samhällsutveckling.  2018 fick ett sextiotal föreningar stöd av oss, i pengar handlar det om sammanlagt cirka 14 miljoner kronor. För 2019 har vi särskilt inriktat oss på sponsring som främjar jämställdhet.

Mer om våra riktlinjer för sponsring och vilka vi stödjer

Team TUSS

Vi stödjer bland annat Team TUSS, ett integrationsprojekt för flickor som drivs av Sunnanå SK. TUSS är ett tvåårigt Arvsfondsprojekt som syftar till att stärka flickor med olika etnisk bakgrund i åldrarna 7-25, och utveckla en metod för ökad inkludering i ordinarie föreningsliv, anpassad efter Skellefteås lokala förutsättningar. TUSS står för trygghet, uppmuntran, självförtroende och självtillit.

Mer om Tuss

Skapat och fördelat värde

Tabellen nedan beskriver vilket ekonomiskt värde som verksamheten skapat och hur det fördelar sig på de olika intressenterna; leverantörer, närboende, medarbetare, finansiärer, staten, samhället och Skellefteå kommun.

Skapat och fördelat värde, miljoner kr 2018
Intäkter 4 472
Rörelsekostnader: Inköp av varor och tjänster (leverantörer) samt bygdemedel och andra ersättningar för påverkan från vår verksamhet (närboende) -2 787
Löner och förmåner (medarbetare) -474
Räntekostnader (finansiärer) -61
Fastighetsskatt (staten) -136
Icke kommersiella investeringar (samhället) -16
Utdelning till ägare (Skellefteå kommun) -229
TOTALT 769

 

 

Till toppen
Powered by PageSpeed