Väsentlighetsanalys

Vårt arbete med ansvar och hållbar utveckling omfattar alla delar av verksamheten och hela värdekedjan.

I dialog med kunder, leverantörer och andra berörda intressenter fokuserar vi på de frågor och områden där påverkan är störst, och där vi har störst möjlighet att göra skillnad.

Fokus på det viktigaste

Prioriteringen i vårt hållbarhetsarbete och vår hållbarhetsredovisning utgår från Skellefteå Krafts uppdrag och strategiska inriktning, verksamhetens påverkan inklusive risker och möjligheter, samt omvärldstrender och intressentförväntningar.

Bilden nedan sammanfattar våra viktigaste hållbarhetsfrågor ur intressentperspektiv och påverkansperspektiv.

Tabell som visar vad som är viktigt för intressenter och vilken påverkan Skellefteå Kraft har för hållbar utveckling

Våra viktigaste ansvarsfrågor sammanfattas och kommuniceras utifrån åtta områden;

  • Förnybar energiproduktion
  • Trygga leveranser
  • Attraktiv arbetsplats
  • Biologisk mångfald
  • Ansvarsfulla inköp
  • Smart resursanvändning
  • Samhällsansvar och engagemang
  • Hållbar affärsutveckling.

Läs mer om hur vi arbetar med våra viktigaste ansvarsfrågor.

Vi uppdaterar löpande vår väsentlighetsanalys, genom omvärldsanalys och dialog med våra intressenter, och utifrån hur vår egen verksamhet utvecklas och förändras.

Varje år tar vi hänsyn till input från medarbetare och kunder via medarbetarundersökningen (MMI) och kundnöjdhetsmätningen (SKI). Vissa år gör vi riktade undersökningar mot vissa målgrupper.

2019 genomförde vi en intressentdialog med studenter och nyanställda, med särskilt fokus på hållbar utveckling ur karriär- och rekryteringsperspektiv. Vi kontrollerade även kundernas vanligaste frågor med Kundservice. I samband med uppdateringen av vår väsentlighetsanalys inför hållbarhetsredovisningen för 2017 gjordes en kompletterande intressentdialog med fokus på hållbar utveckling. Representanter för våra viktigaste intressentgrupper, kunder, ägare och styrelse, samhälle och affärspartners, intervjuades om vad de anser viktigast och vilka förväntningar de har på Skellefteå Krafts arbete och redovisning.

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET