Samhällsansvar och engagemang

En viktig del av vårt sociala ansvarstagande är att vara en lokal samhällsbyggare.

Både vår ägare, Skellefteå kommun, och kommuninvånarna förväntar sig att vi ger tillbaka till samhället och är med och utvecklar det. Vi har förstås också ett stort ansvar för den påverkan som våra anläggningar kan ha på människor som bor och verkar i närheten.

Vi stödjer föreningsliv och forskning

Vi sponsrar och stödjer ett stort antal verksamheter, främst idrotts- och kulturföreningar för unga inom vår region och på orter där vi har verksamhet. 2017 fick ett sextiotal föreningar stöd av oss, i pengar handlar det om sammanlagt cirka 14 miljoner kronor.

Vi ser att de lokala idrottsföreningarna fyller en viktig funktion som starka och goda krafter för hållbar samhällsutveckling. Där finns engagemang, etablerade mötesplatser för ungdomar och kunniga ledare.

Mer om våra riktlinjer för sponsring och vilka vi stödjer.

Att mäta samhällsnyttan av sponsring

Vi har under 2017 testat en modell för att räkna på samhällsnyttan av en av de föreningsverksamheter vi sponsrar, Sunnanå SKs flickfotboll. Analysen har genomförts med utgångspunkt i konceptet Social return on investment (SROI, www.sroi.se). Resultatet visar på vilka sociala effekter och värden som fotbollsföreningen skapat för sina ungdomsspelare i flickverksamheten under säsongen 2017. Slutsatsen är att värdet omräknat i pengar är ungefär 30 000 per tjej och år.

Sponsringssamarbeten

Till våra mer omfattande samarbeten hör Hjärnfonden, som finansierar forskning kring hjärnans funktion och potential.

Vi har i flera år även sponsrat Västerbottensteaterns skolteater och är tillsammans med dem också initiativtagare till Berättarkraft, som ska stimulera muntligt berättande.

Läs mer om vårt samarbete med Hjärnfonden

Samverkan och kompensation till närboende

Vår verksamhet påverkar närboende på olika sätt. Vi för dialog och har samråd med de intressenter som berörs av vår verksamhet för att hitta lösningar som minimerar negativ påverkan.

Så jobbar vi med kompensation

I vissa fall betalar vi ut kompensation till samebyar och hembygdsföreningar som påverkas negativt. Ekonomisk kompensation för påverkan av vattenkraft är reglerad i lag, så kallade bygdemedel. 2017 betalade vi ut sammanlagt 4,9 miljoner kronor i bygdemedel för vattenkraft.

För vindkraft finns ingen motsvarande lagstadgad kompensation, vilket gör att storlek och ändamål för kompensation beslutas från fall till fall.

Säkra dammar

Skellefteå Kraft har ett stort åtagande för säkerheten i våra dammanläggningar. Skulle olyckan vara framme och någon damm haverera kan det leda till stora konsekvenser för övriga samhället, därför är arbetet högt prioriterat i verksamheten.

Läs mer om hur vi arbetar med dammsäkerhet.

Samarbete och utveckling

Vi arbetar aktivt för att öka teknikintresset bland barn och att få ungdomar att utbilda sig till de yrken vi har behov av.

Samarbete med högskola och universitet

Tillsammans med ett antal andra branschföretag, startade vi 2010 distansutbildningen Högskoleingenjör Elkraftteknik. Vi stöttar utbildningen finansiellt och genom att sitta med i programrådet.

Vi arbetar fokuserat och målinriktat för att nå ut till unga akademiker och till studenter vid de tre Norrlandsuniversiteten, och också till andra universitet och högskolor. Vi deltar kontinuerligt på utbildningsmässor och informationsträffar och har under 2017 bland annat även besökt Chalmers och Linköping.

Praktik, exjobb och sommarjobb

Vi har ett gediget praktikprogram som vänder sig till högstadieelever och arbetssökande och som visar vad vi gör inom våra olika verksamheter. Syftet är att låta ungdomar och andra få en uppfattning om, och skapa ett intresse för, möjligheterna inom energibranschen.  2017 hade vi 12 personer från Arbetsförmedlingen på praktik.  Vi har också tagit emot 68 sommarjobbare och 8 examensarbetare.

Exploratoriet

Vi samarbetar med Skellefteå kommun i satsningen på Exploratoriet, Skellefteå Science Center. Målet med satsningen är att skapa ett teknikintresse hos barn och ungdomar från förskola till gymnasiet. Under 2017 hade vi studiebesök på Exploratoriet av sammanlagt 526 elever från åk 9 under tre dagar!

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET