Skellefteå Kraft har nöjdare kunder trots ökade förväntningar

Skellefteå Krafts kunder blir allt nöjdare, trots att energibranschen befinner sig i ett paradigmskifte där det nuvarande sättet att hantera kundrelationen måste förändras.

Det visar undersökningen Svenskt Kvalitetsindex, SKI. Skellefteå Kraft mäter hur nöjda elnätskunderna, elhandelskunderna och fjärrvärmekunderna är utifrån en rad aspekter för att se vilka utvecklingsområden som finns för bolaget i relationen till sina kunder.

Självklart känner vi oss både glada och tacksamma för att våra kunder är nöjdare trots ökade förväntningar.

Skellefteå Kraft i topp

Skellefteå Krafts resultat 2016 visar att bolaget fortfarande har nöjdare kunder än energibranschen i stort och att resultatet, utifrån ett redan högt läge, förbättrats ytterligare.

Av de energibolag som arbetar aktivt med försäljning mot kunder i hela Sverige ligger Skellefteå Kraft i topp.

– Mer än hälften av våra kunder finns utanför vårt eget elnätsområde och har därför ingen lokal koppling till oss. Att vi ändå får så fint betyg av kunderna är vi mycket stolta över. Det visar att vårt varumärke är starkt i den nationella konkurrensen, säger Hans Kreisel, koncernchef på Skellefteå Kraft.

Nytt affärsområde ska stärka satsning på innovation

Liksom i förra årets undersökning pekar kunderna på möjligheten till förbättringar när det gäller företagets förmåga att vara nytänkande och innovativa, samt att stärka förtroendet bland elnätskunderna.

– Att vi fortfarande inte uppfattas som tillräckligt innovativa tar vi till oss. För att möjliggöra ett aktivt och modigt arbete i utvecklingen av nya produkter och tjänstelösningar har vi bland annat skapat ett nytt affärsområde som ska ansvara för att driva utvecklings– och framtidsprojekt, säger Hans Kreisel.

Hederspris till skekraft.se på Web Service Award

 Under WSA-galan i slutet på januari tog Skellefteå Kraft emot umärkelsen och hederspriset för all-time-high bästa index resultatet för skekraft.se. Läs mer. 

Nöjda bredbandskunder - resultat av Stadsnätskollen 2015

Under hösten genomfördes en kundundersökning som visar på fint förtroende från dig som bredbandskund.

De senaste åren har vi haft ett extremt högt nöjd kund index som dessutom ökat för varje år. Det gläder oss att se att du som bredbandskund är lika nöjd i år – det är vi stolta över.

2012 blev resultatet ett index på 75, året därpå ökade det till 79 och i fjol blev resultatet 81, vilket även kvarstår i 2015 år resultat. Det är att jämföra med branschsnittet som ligger på 67,5.

Anledningen till att du som kund väljer Skellefteå Krafts bredbandsnät är att vi tillsammans med våra tjänsteleverantörer erbjuder högre hastigheter, har bättre priser och ett stabilare driftsäkrare bredband.

Att vi är ett öppet nät med flera tjänsteleverantörer är också ett starkt argument. Till skekraft.net.

Skellefteå är ett bra exempel på en svensk bredbandssuccé

En  rapport från OECD (2015) lyfter fram de svenska stadsnäten som framgångsexempel. Rapporten bekräftar bilden om att kommunernas satsningar på bredband främjar utbyggnaden och pressar priserna.

– Skellefteå är ett bra exempel på den svenska modellen. Enligt Post- och telestyrelsens regelbundna undersökningar har Skellefteborna inte bara tillgång till väl utbyggda nät utan också mycket konkurrenskraftiga slutkundspriser, säger Anders Pettersson, vd för Skellefteå Kraft Fibernät.

– Svenska kommunpolitiker ska ha en eloge för att de tidigt valde att satsa på egen fiberinfrastruktur. I en tid där vårt bredbandsnät spelar en viktigare roll än någonsin är stadsnäten garant för en fortsatt sund konkurrenssituation på marknaden, säger Mikael Ek vd Svenska Stadsnätsföreningen.

Läs rapporten ”Development of High-speed Networks and the Role of Municipal Networks”.

Till toppen
Powered by PageSpeed