Publishingpriset_Sv-genomskinl

Nominerade till Publishingpriset för bästa hållbarhetswebb

Sedan tre år tillbaka har Skellefteå Kraft intensifierat sitt hållbarhetsarbete och arbetar idag systematiskt med att minska verksamhetens påverkan på människor och miljö. Arbetet är extra viktigt eftersom Skellefteå Kraft är ett kommunägt energibolag som är nära sina kunder och samhället.

Eftersom hållbarhet kan upplevas både krångligt och svårt att förstå har ambitionen varit att kommunicera vårt ansvar för ekonomi, miljö, kunder och samhälle på ett enkelt och vardagsnära sätt. Det unika med Skellefteå Krafts hållbarhetssidor är att de beskriver hur en familj påverkas en vanlig dag av bolagets verksamhet. Dessa sidor har nu nominerats till Publishingpriset för bästa hållbarhetswebb.

– Med hjälp av vardagsnära bilder, ett lättsamt språk och bra exempel hoppas vi kunna nå ut till alla med vårt hållbarhetsarbete, säger Catarina Hägglund, chef för kommunikation- och hållbarhet vid Skellefteå Kraft.

Publishingpriset är en årlig och heltäckande kommunikationstävling som omfattar de flesta etablerade former av kommunikation. Juryn bedömer hela den tävlande produkten, från god design till textinnehåll och visuellt innehåll.

Om Skellefteå Kraft kammar hem kategorin för bästa hållbarhetswebb avgörs i Stockholm den 14 november.

Gå till hållbarhetssidorna

Hallbarhetswebben_skarmdump

Till toppen
Powered by PageSpeed