Kunderna ger Skellefteå Kraft toppbetyg i ny SKI-mätning

Topp fem – alla kategorier! Ja, och tre förstaplatser. Enligt en ny SKI-mätning är Skellefteå Krafts kunder de allra mest nöjda. Tack för förtroendet!

I en ny SKI-mätning sticker Skellefteå Krafts resultat ut som några av de allra högsta i energibranschen.

Tack vare våra kunders förtroende och höga nöjdhet placerar vi oss som topp fem i samtliga sex kundkategorier;

  • Elhandel företag
  • Elhandel privat
  • Elnät företag
  • Elnät privat
  • Fjärrvärme företag
  • Fjärrvärme privat

Tre av dem är förstaplatser. Fantastiskt, eller hur?!

Sveriges mest nöjda elkunder

Du som är elnätskund eller har ett privat elavtal hos Skellefteå Kraft kanske inte är förvånad över det fina resultatet.

Du hör nämligen till de kunder som är jättenöjda. Allra mest nöjda i Sverige, faktiskt.

Resultaten för kategorin Elhandel privat - Kunderna ger Skellefteå Kraft toppbetyg i ny SKI-mätning

Resultaten för kategorin Elhandel privat
Källa: SKI

Ett tydligt varumärke uppskattas

Men vad är det kunder tycker så mycket om då? Enligt årets SKI-mätning är enkelhet något som är väldigt omtyckt.

Ett starkt och tydligt varumärke är också något du som är nöjd kund verkar uppskatta. Speciellt om det känns lokalt och nära, prisvärt och har en stark miljöprofil.

För att få höga betyg i undersökningen är det också viktigt att måna om sina kunder. För oss är det en självklarhet – det ska vara tryggt att vara kund hos oss!

Hållbarhet är en viktig kundfråga

En tydlig trend inom energibranschen är kundernas intresse kring hållbarhet.

Åtta av tio säger nämligen att de kommer ställa allt högre krav kring hållbarhet i framtiden.

Lika många kunder tycker att energibolagen borde ta ett större ansvar i frågor kopplade till hållbarhet.

Det tycker vi är riktigt härligt, för det är frågor som också är viktiga för oss.

Tillsammans fortsätter vi driva på omställningen av ett 100 % förnybart samhälle.

Om Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersöker kunders upplevelser av privata och offentliga verksamheter i Sverige.

Varje år genomför de en kundundersökning för att ta reda på vad det är som gör kunder nöjda och lojala.

Svaren presenteras bransch för bransch i en årlig rapport.

Här kan du läsa hela rapporten för energibranschen.

Resultat från tidigare år

I energibranschen undersöker SKI sex olika kundkategorier.

Kundnöjdheten i en SKI-mätning utgår från en skala mellan 0 och 100. Betyg över 75 pekar generellt på en stark relation mellan företag och kund.

Så här har siffrorna för Skellefteå Kraft sett ut de senaste tre åren.

Kundnöjdhet
Skellefteå Kraft 2017 2018 2019 Placering 2019 (2018)
Elhandel företag 75,1 71,4 72,5 3 (7)
Elhandel privat 71,4 73,6 80,2 1 (8)
Elnät företag 76,1 74,0 77,1 1 (1)
Elnät privat 72,4 77,3 79,1 1 (2)
Fjärrvärme företag 72,5 77,2 78,5 2 (2)
Fjärrvärme privat 80,0 76,5 76,2 4 (3)

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP