Kunderna allt nöjdare med service och erbjudanden

Nöjdheten är till stor del kopplad till de mjuka delarna av kundupplevelsen som varumärke och service.

Kunderna allt nöjdare med service och erbjudanden - Patrik GrantåsResultatet i SKI 2017 visar att du som kund genomgående fortsätter att ge Skellefteå Kraft mycket höga betyg. Upplevelsen är att vi som energibolag levererar en bra service och tar initiativ och kommer med relevanta erbjudanden.

De energibolag som lyckats kommunicera mer än energifrågan är de som har de nöjdaste kunderna, allt enligt SKI. Det bekräftas av Skellefteå Krafts resultat där både företagets image och kundnöjdhet får bra betyg.

– Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår kommunikation och det är otroligt roligt att det syns tydligt i kundernas bedömning av oss. Det känns extra bra att de ger oss ett högt betyg när det gäller att ta initiativ och komma med relevanta erbjudanden eftersom det var något kunderna ville se mer av i förra årets undersökning, säger Patrik Grantås, affärsområdeschef Marknad.

Elnätskunderna nöjdast i landet

Kunderna allt nöjdare med service och erbjudanden - Eva Axelsson VD för Skellefteå Kraft Elnät AB

Företag som är anslutna till Skellefteå Krafts elnät är allra nöjdast i landet och privatpersoner som är nätkunder rankar företaget som näst bäst.

En särskild bedrift då elnätsbranschen har lägst kundnöjdhet inom energibranschen.

– Det är glädjande att vår satsning på kvalitet på elnätet visar sig i undersökningsresultatet, liksom att vår servicenivå upplevs hög. Den förändring vi har gjort med en renodlad utförarverksamhet verkar ha varit rätt, säger Eva Axelsson, vd vid Skellefteå Kraft Elnät.

 

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP