Samarbete med Hjärnfonden för en hållbar framtid

Hjärnan är utan tvekan vårt viktigaste organ och att sköta om den på olika vis är viktigt för oss alla.

Genom att lära oss mer om hjärnans potential, hur vi fattar beslut och hur vi kan bota sjukdomar och funktionsnedsättningar som drabbar hjärnan kan vi hjälpa till att förbättra villkoren för många människor.

Därför, och för att vi jobbar med energi varje dag året runt, känns det naturligt för oss på Skellefteå Kraft att sponsra Hjärnfonden som finansierar forskning kring hjärnan.

Samhället är beroende av att vi tar reda på hjärnans potential. Både att vi lägger mer resurser på forskning kring hjärnan och dess ohälsa men också att forskningen implementeras i skolan, arbetslivet och i samhället i stort.

90 procent av vår kunskap om hjärnan har vi lärt oss de senaste 20 åren och det finns fortfarande mycket kvar att utforska.

Stort behov av forskning

Forskningen kring hjärnan, dess fantastiska kapacitet men också hur den sjuka hjärnan botas, är ett område som behöver mer resurser.

De allra flesta har någon i sin närhet som är drabbad. Hjärnan berör oss alla och därför är det viktigt för oss att vara med och hjälpa till.

Hjärnfonden finansierar forskning och delar ut stipendier och anslag.

Om Hjärnfonden

 Hjärnfonden är en insamlingsstiftelse som arbetar för att finansiera livsviktig hjärnforskning om hjärnan och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer.

Målet är att hitta nya behandlingar och botemedel. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen hos allmänheten om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Mer om Hjärnfonden. 

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP