Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Etablering av datacenter

Skellefteå Kraft ska bygga en datacenterpark i Brutorp. Satsningen sker genom ett partnerskap med tyska NDC Datacenters GmbH och blir när den är fullt utbyggd en av Sveriges största datacenterparker.

Drivet av digitaliseringen har den globala dataanvändningen ökat kraftigt, en utveckling som väntas fortsätta in i framtiden. Det finns också ett växande behov av hållbar, säker och kostnadseffektiv datalagring. Genom ett partnerskap med tyska NDC Datacenters GmbH vill Skellefteå Kraft möta behovet genom att bygga en datacenterpark i Brutorp utanför Skellefteå.

Arbete inleds under 2019

Utbyggnaden av datacenterparken ska ske stegvis med målet att komma upp till en kapacitet om 120 MW. Anläggningarna kommer att säljas eller hyras ut till datacenteroperatörer. Etableringen av det första datacentret i Brutorp planeras inledas under 2019.

Bild på hur datacenteranläggningen kan se ut.

Breddar affärsmodell

Satsningen innebär att Skellefteå Kraft breddar sin affärsmodell och bidrar positivt till regionens utveckling. Genom samarbetet med NDC kan vi kombinera vår kunskap och tillgång till förnybar energi med NDC:s expertis inom teknik kopplad till datalagring. Samtidigt skapar vi samhällsnytta genom att bidra med ett hållbart alternativ för datalagring. Brutorpområdet blir därmed hem till en konkurrenskraftig datacenterpark, med hög energieffektivitet där elen kommer från 100 procent förnybara källor som vind- och vattenkraft.

I de nya datacentren kommer en ny teknik att användas för att höja energieffektiviteten. Bland annat handlar det om vattenkylning, istället för fläktbaserad kylning, där vatten fångar upp överskottsvärmen som produceras. Tekniken ligger i framkant av utvecklingen och speglar hur framtida datacenter kommer att byggas.

Brutorp

Här ska centret etableras:

Brutorp ligger några mil väster om Skellefteå.

Här ser du Brutorp på en Sverigekarta, i Västerbottens län.