En positiv kraft

Skellefteå Kraft har, sedan starten 1906, varit en del av samhällsutvecklingen. Vi var en positiv kraft då – när energi från Finnfors kraftstation la grunden till nya industrier och arbeten och vi lyste upp Skellefteå stad med elektrisk belysning. Precis som vi är en positiv kraft idag – när vi bidrar till minskad klimatpåverkan genom förnybar energiproduktion, trygg energiförsörjning och samarbeten som möjliggör en hållbar samhällsutveckling.

Så här bidrar vi med positiv kraft i samhället just nu:

Zero Sun Project

Vi tror på nya smarta tekniska lösningar för att kunna nyttja förnybar energi på ett innovativt sätt.

Läs mer om Zero Sun Project

Under hösten 2017 och våren 2018 vill vi visa att solkraften är en av framtidens viktigaste förnybara kraftkällor. Därför kommer vi tillsammans med A-hus att bygga en villa, helt frånkopplad från elnätet, som kan producera sin egen energi året runt med hjälp av solen. Utmaningen är att göra detta på en plats med noll soltimmar under delar av året.

Villan, som ska vara 150 kvadratmeter och byggd i trä, kommer att vara helt självförsörjande på energi tack vare ett eget energisystem som består av solceller, batterier, vätgas och bränsleceller som samspelar.
I december börjar villan byggas vid skidstadion i Skellefteå och i juni 2018 beräknas den vara färdig.

Projektet Zero Sun Projekt är ett öppet realtidsexperiment som kommer att involvera både experter, sakkunniga och allmänheten.

Läs mer i vårt pressmeddelande och följ med i utvecklingen av Zero Sun Project

 

Växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan

Skellefteå Kraft arbetar aktivt för att locka energiintensiv industri till norra Sverige.

Vi vill bidra till regionens tillväxt

Vi vill bidra till en utveckling av industrier som är hållbara i sin process och vars produkter bygger på det nya hållbara samhället.

För många av de nya industrierna är kraven på låg klimatpåverkan en av de viktigaste konkurrensfaktorerna för var man väljer att lokalisera sin produktion.

Via industriell utveckling i norra Sverige vill vi bidra till regionens tillväxt, vilket också är en del av vårt uppdrag från våra ägare. Vi vill kunna sälja den förnybara el som våra vind- och vattenkraftverk producerar och vi anser att det är bättre ur hållbarhetssynpunkt att använda el nära produktionen. Mycket av det här arbetet sker genom bolaget The Node Pole som vi driver tillsammans med Vattenfall.

Skellefteå Kraft har även arbetat för att möjliggöra en etablering av Northvolts batterianläggning i Skellefteå. I oktober blev det klart att fabriken börjar byggas under andra halvan av 2018 för att sedan stå helt klar 2023.

 

Satsning på solkraftanläggning

Då solenergin är nästa stora utvecklingssteg inom hållbar energiproduktion har vi tillsammans med Industrihus i Skellefteå byggt upp en fastighet som försörjs av egen solenergi.

Läs mer om fastigheten

Fastigheten har 540 solcellsmoduler till en yta av 886 kvadratmeter och den uppskattade solproduktionen ligger på 143 000 kWh per år. Anläggningen, som ligger på Anderstorp i Skellefteå, invigdes i september 2017 och nu ska den utvärderas och trimmas för att nå så bra resultat som möjligt.

 

Blaiken – en vindkraftpark anpassad för kallt klimat

Blaiken är en av de största landbaserade vindkraftparkerna i hela Europa med sina 99 vindkraftverk. Det ligger på kommungränsen mellan Storuman och Sorsele i Västerbottens inland, 734 meter över havet, där det är både kallt, blåsigt och isigt.

Höga krav på tekniska lösningar

Klimatet gör att det ställs höga krav på teknisk utrustning om den ska fungera i denna miljö. Eftersom vindparken befinner sig på en plats som större delen av året präglas av kyla och minusgrader bildas det lätt is på rotorbladen. Om isen släpper kan den slungas iväg som projektiler ett långt avstånd, vilket givetvis innebär en stor fara för servicepersonal och allmänhet som vistas på området.

Teknik för att lösa isbildning
För att förhindra det är samtliga vindkraftverk i Blaiken utrustade med ingjutna kolfibermattor som värms upp när is bildas. Sedan har vi vidareutvecklat det och adderat ett varmluftsystem som cirkulerar i bladen. Dessa två tekniker har använts tidigare, men aldrig tillsammans. Användandet av de båda teknikerna blir en säkerhetsventil om vi får problem med något av de två avisningssystemen. Samtidigt är det intressant att noga följa och studera hur tekniken som utvecklats för Blaiken påverkas av klimatet.

Demonstrationsprojekt
Vindparken är klassat som ett demonstrationsprojekt och har beviljats ett bidrag på 15 miljoner euro via EU:s ramprogram NER300, som ska främja förnybar energi och utveckling av ny teknik.

Skellefteå Kraft har tillsammans med Fortum byggt vindkraftparken som stod färdig 2017. Den årliga produktionen är på cirka 700 GWh/år och motsvarar den årliga elanvändningen i 161 500 lägenheter.

 

 

Till toppen
Powered by PageSpeed