Forskning, utveckling och innovation leder oss mot målet

Skellefteå Kraft har visionen att vara Sveriges bästa energibolag. Vi vill driva vår bransch framåt genom att ta en marknadsledande position även inom FUI, forskning, utveckling och innovation.

Vårt fokus på forskning, utveckling och innovation stärker vår kärnaffär och bidrar till utvecklingen av framtida affärer.

Skellefteå är en stad som genom tiderna präglats av innovationskraft och idéer som omsatts till praktisk nytta och fört utvecklingen framåt. Som en motor i regionen bidrar vårt FUI-arbete till en hållbar samhällsutveckling.

Aktuella FUI-insatser

Samarbete för nya industrimöjligheter i norra Sverige

Skellefteå Kraft och Vattenfall gör en gemensam satsning för att få elintensiv industri från hela världen att etablera sig i norra Sverige.

Satsningen är ett svar på den kraftigt ökade efterfrågan av datalagring som nu sker runt om i världen men även framväxten av nya elintensiva industrier som t ex batteritillverkning. För många av de nya industrierna är kraven på låg klimatpåverkan en av de viktigaste konkurrensfaktorerna för var man väljer att lokalisera sin produktion. Här ligger Sverige, och tydligast den norra landsändan, bra till i konkurrensen med andra länder.

Regeringen har föreslagit att energiskatten för datacenter, med en installerad effekt på minst 0,5 MW, sänks till samma nivå som gäller för övrig elintensiv industri från 1 januari 2017. Förslaget ligger nu på riksdagens bord.

Innovationsbolaget Skellefteå Science City

Skellefteå Kraft är delägare i Skellefteå Science City, som arbetar för att stärka lokal utveckling och tillväxt. Verksamhetens främsta uppgift är att inspirera och främja värdeskapande samarbeten mellan olika aktörer.

Hållbara öppna lösningar för det smarta hemmet

Vi medverkar i arbetet med att skapa smarta och hållbara hemmiljöer, stimulera innovationer, sänka kostnader och minska miljöpåverkan. Vi arbetar bland annat med att utveckla en gemensam plattform för digitala tjänster för smarta hem inom komfort, säkerhet och energi.

Laddinfrastruktur

Skellefteå Kraft kommer, i samarbete med berörda kommuner, att etablera 25 laddstolpar för elfordon på olika platser i Norr- och Västerbotten under hösten 2016. Genom satsningen bidrar vi aktivt till att skapa förutsättningar för en ökad elfordonsanvändning och därmed till Sveriges omställning till fossiloberoende transporter.

Läs mer om vår satsning på laddstolpar

Solprogram

Behovet av förnybara energikällor ökar när de globala koldioxidutsläppen ska minska och priset på solceller har sjunkit kraftigt de senaste åren. Vi har därför startat ett tvåårigt solprogram för att bygga upp kunskap och kompetens, bygga testanläggningar och utveckla attraktiva kundlösningar för solel.

 

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP