Ekonomi

Här ser du Skellefteå Kraft i siffror. Vill du läsa mer om vårt ekonomiska ansvar kan du göra det på sidorna om hållbarhet.

Delårsrapporter

Joachim Nordin, ekonomichef har kommenterat senaste delårsrapporten:

– Skellefteå Kraft levererar ett ekonomiskt resultat i nivå med det förväntade till och med augusti. Det beror på att vi lyckats optimera vår vattenkraftproduktion och att våra effektiviseringsåtgärder inom koncernen fortsätter att leverera enligt plan. Däremot har vindkraften producerat sämre än förväntat på grund av låga medelvindar. Det har gjort att vi inte har fått någon utväxling på de nya vindkraftverk som tagits i drift i Blaiken vindkraftpark. Stormen Elvira som drabbade Västerbotten på försommaren tynger Skellefteå Kraft Elnäts resultat med kostnader i storleksordningen 10 miljoner kronor.

Fortsättningsvis ser vi inte heller att vattenkraften bibehåller sitt goda produktionsresultat eftersom fyllnadsläget i vattenmagasinen för närvarande är långt under det normala. Det kommer sannolikt att medföra lägre produktionsvolymer under hösten och vintern. Prissäkringarna ligger också på en lägre nivå än tidigare på grund av långvarigt låga elpriser.
För att stärka ekonomin arbetar vi systematiskt vidare med de pågående lönsamhetsförbättrande åtgärderna inom alla delar av verksamheten. Prognosen för helåret 2016 pekar på ett rörelseresultat (EBIT) på 321 miljoner kronor vilket är 170 miljoner kronor lägre än förra året (491 miljoner).

Årsredovisningar

resultat_10_senaste_aren

 

Till toppen