Ekonomi

Här ser du Skellefteå Kraft i siffror. Vill du läsa mer om vårt ekonomiska ansvar kan du göra det på sidorna om hållbarhet.

Delårsrapporter

Joachim Nordin, ekonomichef kommenterar:

Skellefteå Kraft levererar ett bättre ekonomiskt resultat till och med augusti jämfört med samma period förra året. Resultatökningen kan bland annat förklaras av högre vindkraftproduktion, lägre fastighetsskatt och bättre lönsamhet i vår försäljningsverksamhet.

Vindkraftproduktionen ligger fram till och med augusti 90 GWh högre än motsvarande period föregående år, främst kopplat till fler verk i drift och en betydligt bättre medelvind. Jämfört med samma period 2016 är resultatet för vindaffären förbättrat men vindkraften riskerar däremot att kraftigt tyngas av fortsatta låga elcertifikatspriser. Under inledningen av 2017 har effekten av de låga elcertifikatspriserna dämpats av tidigare gjorda prissäkringar.

Den positiva utvecklingen i värmeaffären är bland annat kopplat till att den nya rökgaskondenseringen på Hedensbyn varit i drift hela året.

De prognostiserade produktionsvolymerna för vattenkraften är högre än budget vilket kommer lyfta resultatet för vattenkraftaffären under kvarvarande del av året.

Resultatprognosen för helåret 2017 pekar på ett rörelseresultat (EBIT) på 367 miljoner kronor.

 

Årsredovisningar

Resultat (EBIT) de 10 senaste åren

Resultat de senaste tio åren

 

 

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET