Ekonomi

Här ser du Skellefteå Kraft i siffror. Vill du läsa mer om vårt ekonomiska ansvar kan du göra det på sidorna om hållbarhet.

Delårsrapporter

Joachim Nordin, ekonomichef kommenterar 2016 års ekonomiska resultat:
– Hittills har höga produktionsvolymer, effektiviseringsåtgärder och äldre prissäkringar hjälpt till att hålla koncernens ekonomi uppe. Nu börjar det långvarigt låga elpriset att på allvar slå på resultatet. Skellefteå Krafts genomsnittliga elintäkt hamnade cirka 1 öre/kWh lägre än 2015, vilket motsvarar en negativ resultateffekt på cirka 40 miljoner kronor.

Under första halvan av 2016 fortsatte elpriset att sjunka men har sedan återhämtat sig. För helåret 2016 har elpriserna i Sverige varit högre än under 2015, men snittintäkten från elproduktionen blev dock totalt lägre än föregående år då prissäkringar inte längre gett samma resultatförstärkning.

År 2016 har vindmässigt varit ett svagt år och Skellefteå Krafts anläggningar har därigenom levererat långt sämre än planerat. Trots att nya vindkraftverk togs i drift i Blaiken blev vindkraftproduktionen lägre än 2015. Stormen Elvira som drabbade Västerbotten på försommaren tynger Skellefteå Kraft Elnäts resultat med kostnader i storleksordningen 10 miljoner kronor.

Med ett framgångsrikt effektiviseringsarbete har vi ändå lyckats hantera förutsättningarna på ett bra sätt. De effektiviseringsprogram som initierats under de föregående åren följer plan och har hittills levererat resultatförbättringar på över 200 miljoner kronor. För att stärka ekonomin arbetar vi systematiskt vidare med de pågående lönsamhetsförbättrande åtgärderna inom alla delar av verksamheten.

 

Årsredovisningar

Resultat (EBIT) de 10 senaste åren

Resultat de senaste tio åren

 

 

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET