Sök frågor och svar

Ordförklaringar

 • Vad är anläggningsID?

  AnläggningsID är en specifik kod för din elanläggning som helt enkelt används för att hålla reda på vilken anläggning som är din. AnläggningsID består av 18 siffror och börjar alltid med 735 999. Den här koden används vid avtalstecknande så att avtalet hamnar på rätt anläggning. Om du inte vet ditt anläggningsID så kan du alltid kontakta ditt elnätsbolag då de har den uppgiften.

 • Vad är områdesID?

  OmrådesID är en kod bestående av tre bokstäver och den anger var i Sverige anläggningen finns.

 • Vad är elområden?

  Svenska Kraftnät driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el.

  Sverige är sedan 2011 uppdelat i fyra elområden. Gränserna mellan elområdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige.

  De olika elområdena kan ha olika elpriser vid olika tidpunkter och prisskillnaden kommer att vara olika stor vid olika tillfällen.

  Under timmar med stora elflöden inom Sverige räcker inte alltid överföringskapaciteten i näten till. Då kan olika elpriser uppstå i de fyra olika områdena.

  Priset kan ibland vara lägre i norra Sverige där det är överskott på el och högre i södra Sverige där det råder underskott på el.

  När du ska teckna elavtal med oss och fyller i ditt postnummer så visas automatiskt priset för just ditt elområde.

  Hos Svensk energi kan du läsa mer. 

 • Vad är elcertifikatsavgift?

  Elcertifikatsavgiften är en lagstadgad kostnad som tas ut av elhandelsbolaget.

  Priset på elcertifikat avgörs av tillgång och efterfrågan och kan variera mellan olika elleverantörer. Den är till för att gynna utbyggnad av elproduktion från miljövänliga energikällor.

  För privatpersoner så är den inkluderad i elpriset och för företagskunder redovisas den separat som en fast avgift per kWh.

 • Vad är energiskatt?

  Energiskatten tillkommer för alla elnätsabonnemang och är samma oavsett vilket elnätsbolag du har.

  Från 1 januari 2020 är energiskatten 35,3 öre/kWh exklusive moms.

  Använder du elen i vissa kommuner i norra Sverige har du rätt till ett skatteavdrag på 9,6 öre/kWh. Avdraget görs direkt på din elfaktura, vilket innebär att du får betala 25,7 öre/kWh exklusive moms.

  Avdraget på 9,6 öre/kWh har du om din anläggning finns i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland samt i Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby kommun.

 • Vad är SVK avgifter?

  För företag som har timmätta anläggningar tillkommer två former av avgifter; SVK Grundavgift och SVK Effektreservavgift. Kostnaden baseras på avgifter från Svenska Kraftnät. På fakturorna från oss så ryms båda avgifterna i begreppet SVK Avgifter.

  SVK Grundavgift är en avgift som alla elbolag får betala till Svenska Kraftnät för att vi nyttjar deras nät för att kunna leverera el till alla våra kunder. För företag med timmätta anläggningar så tillkommer alltså denna avgift. Den kan variera från år till år.

  SVK effektreservavgift tas ut för företag som har timmätta anläggningar. Den tas ut på förbrukning alla vardagar mellan klockan 06.00-22.00 den 16 november till den 15 mars. Avgiften tas ut under den tid på året då nätet belastas som hårdast.

  Det blir en slags försäkran som innebär att Svenska Kraftnät garanterar er leverans även under högtryck. Skulle det vara så att nätet belastas för hårt kommer Svenska Kraftnät att vidta åtgärder som garanterar er en fortsatt leverans.

 • Var hittar jag information om konsumenträttigheter?

  Här kan du läsa mer om konsumenträttigheter.

 • Vad är Kraftfullt?

  Kraftfullt är ett kostnadsfritt brev som skickas ut fyra gånger per år till dig som är kund hos oss.

  I Kraftfullt kan du läsa vad som är intressant just nu, aktuella energihändelser, både hos oss och i omvärlden. På Mina sidor kan du läsa artiklarna i sin helhet.

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET