Rylanders bil AB sparar årligen 50 000 kronor

Tack vare stöd och hjälp från Skellefteå Kraft sparar Peter Abrahamsson på Rylanders Bil årligen in 50 000 kronor och har sänkt sin totala energikostnad med 10 procent.

Sommaren 2011 tecknade Rylander Bil AB i Sundsvall ett elavtal med Skellefteå Kraft. Sedan dess har de fått hjälp med att minska sina energikostnader och sin miljöbelastning, bland annat genom en energianalys som visade att något inte stod rätt till. Det ledde till ett fortsatt arbete och en energikartläggning.

– Vi har fått hjälp att sänka priset på elavtalet genom att förlänga det då priset är lågt. Dessutom kommer elen från förnybara energikällor, vilket stärker vår gröna profil, berättar Peter.

Skellefteå Krafts energianalys avslöjade för hög energiförbrukning

När Skellefteå Kraft genomförde en energianalys visade det sig att allt inte stod rätt till. Analysen avslöjade att energiförbrukningen var högre än vad som kan anses rimligt under både helger och nätter på företaget.

– Skellefteå Kraft synliggjorde att tomgångsförbrukningen periodvis var mycket hög. Vi fick hjälp tack vare energikartläggningen med förslag hur vi kunde jobba vidare med att reducera fjärrvärmeförbrukningen, åtgärda och förbättra styrningen av ventilation, utsug, belysning och kylsystem samt åtgärda ett läckage på huvudkompressorn.

 

 

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET