Martinsons trä ser nytta i ett kunskapsutbyte

Martinsons trä har sedan en längre tid tillbaka varit kund hos Skellefteå Kraft och har tecknat ett avtal som hjälpt dem med helhetslösningar där de bland annat har möjlighet att energieffektivisera och prissäkra.

Martinsons träs Ulrika Wågberg om Skellefteå KraftVåra elhandlare och energiingenjörer jobbar för att sänka den totala energikostnaden som kan leda till stora ekonomiska besparingar.

– Mycket god hjälp inom de administrativa delarna med deras hemsida Mina sidor samt hjälp med statistiksammanställningar, säger Ulrika Wågberg, Inköpschef på Martinsons trä.

Vidare har Skellefteå Kraft analyserat energianvändningen och utifrån det gjort en energikartläggning för att hitta lönsamma åtgärder i det fortsatta energiarbetet.

– Vi har fått professionell hjälp med energikartläggning och samarbetet har gett kunskapsutbyte och expertkunskaper.

För Martinsons är det viktigt att arbeta för att minska koldioxidutsläpp och eftersom energin från Skellefteå Kraft kommer från förnybara energikällor bidrar det till att stärka företagets miljöprofil.

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP