”Vi har alltid haft en bra dialog med Skellefteå Kraft”

Våren 2012 tecknade ICA i Matfors ett elavtal med Skellefteå Kraft. De valde ett så kallat Mix-elavtal där en fast del är prissäkrad och resten ligger på ett rörligt avtal.

– Det är en bra helhetslösning. Avtalet innehåller även energitjänster som ger oss stöd och hjälp. Eftersom vi har en stark miljöprofil var det viktigt att vi kunde välja ursprungsmärkt vatten-el, säger Magnus Wikström, en av ägarna.

När elavtalet var tecknat gjorde Skellefteå Kraft en energianalys av verksamheten och analyserade energianvändningen. Utifrån det gjorde Skellefteå Kraft sedan en energikartläggning för att hitta potentiella besparingar, något som mynnade ut i en handlingsplan med prioritet på de mest kostnadseffektiva åtgärderna.

– Vi har hela tiden haft en bra dialog med Skellefteå Kraft. De är lätta att ha att göra med och som kund glöms man aldrig bort.
Resultatet är att vi har minskat vår energiförbrukning.

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET