Björkdalsgruvan verkar för att skapa förutsättningar i en elintensiv industri

Att välja Skellefteå Kraft som elleverantör var ett naturligt val för Björkdalsgruvan som sökte en samarbetspartner med lokal förankring. Det var också viktigt med en partner som arbetar kundfokuserat utifrån Björkdalsgruvans behov med en elintensiv industri.

Björkdalsgruvans Joakim Fahlgren om Skellefteå Kraft

Valet föll då på Skellefteå Kraft.

– Att verka i en elintensiv industri kräver långsiktiga avtal med konkurrenskraftig prisbild säger Joakim Fahlgren, Financial Manager på Björkdalsgruvan.

Förutom att dialogen med Skellefteå Kraft fungerat bra säger Joakim Fahlgren att Skellefteå Kraft har bidragit med helhetslösningar som prissäkring och rapporthantering.

För framtiden väntar ett arbete vad gäller energieffektivisering, där Skellefteå Kraft ses som en intressant partner.

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP