Nytt energikartläggningsstöd

För dig med ett litet eller medelstort företag med en energianvändning på över 300 MWh per år finns ett nytt energikartläggningsstöd att söka.

Energimyndigheten erbjuder ett nytt ekonomiskt stöd som ersätter 50 procent av energikartläggningens kostnad för små och medelstora företag.

Stödet höjs från tidigare 30 000 kronor till 50 000 kronor och gränsen för företagens energianvändning sänks.

Läs mer om energikartläggningsstöd hos Energimyndigheten.

Betala mindre för energi

En energikartläggning innehåller förslag på hur företaget kan energieffektivisera, optimera driften och minska sina energikostnader.

Det gör att företaget betalar mindre för energi, vilket ger en ökad konkurrenskraft och en bättre miljö.

Nu kan fler företag ansöka

Att gränsen för energianvändningen sänks gör att företag med en lägre energianvändning kan nu söka stödet.

Gränsen har sänkts från 500 MWh/år till 300 MWh/år vilket gör stödet tillgängligt för fler små företag.

Nyhet! Nytt statligt klimatinvesteringsstöd

Regeringen har beslutat om ett nytt statligt klimatinvesteringsstöd som ett tillägg till stödet för energikartläggning.

Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå och kan sökas av alla företag hos länsstyrelsen i det län verksamheten finns i.

– Det är bra att det finns flerdrivkrafter för företag att minska kostnadsmassan. Samtidigt visar företagen på ett aktivt arbete för att förbättra miljön, säger Peter Lundin, energiingenjör på Skellefteå Kraft. Kontakta oss, vi berättar mer om klimatinvesteringsstödet.

Läs mer om stödet för klimatinvesteringar hos Länsstyrelsen i Västerbotten.

10 %

Så mycket minskar energianvändningen i genomsnitt i de företag som genomförde energikartläggningar under perioden 2010-2014 med stöd
från Energimyndigheten. Källa: Energimyndigheten

 

 

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET