Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Elprisstöden – hur ligger det till?

Under hösten 2022 beslutade regeringen att införa ett retroaktivt högkostnadsskydd, det så kallade elprisstödet, i samband med de höga elpriserna för mellan- och södra Sverige. I januari 2023 föreslog regeringen ett nytt elprisstöd för hela Sverige för perioden november-december 2022.

Elprisstödet som presenterades under hösten 2022:

  • gäller för dig som bor i elområde 3 och 4.
  • inkluderar såväl privatpersoner som företag och organisationer.
  • gäller för perioden oktober 2021-september 2022.

Regeringen har ännu inte beslutat hur utbetalningen av elprisstödet kommer att se ut och undersöker i dagsläget olika alternativ med hjälp av Försäkringskassan och Svenska kraftnät.

Så här räknar du ut ditt stöd
  • SE4: 0,79 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022.
  • SE3: 0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022.
  • SE1 och SE2: Stöd utgår inte.

Man beräknar att administrationen för det här elprisstödet påbörjas i februari 2023.

Du kan se din elförbrukning för varje månad på din elnätsfaktura, i appen eller på Mina sidor.

Elprisstödförslaget som presenterades i januari 2023:

Den 9 januari 2023 föreslog regeringen ett nytt elprisstöd som ska ges till hushåll i hela Sverige. Stödet baseras på perioden november och december 2022. Regeringen meddelar att det här elprisstödet förhoppningsvis kommer att delas ut under våren 2023, men inte innan det första elprisstödet har delats ut. Det är heller inte beslutat hur stort det här eventuella elstödet kommer att bli.

Vad händer nu?
  • Svenska kraftnät ska inkomma med en ny ansökan till Energimarknadsinspektion för perioden november – december 2022.
  • När Energimarknadsinspektionen godkänt ansökan går regeringen vidare och remitterar en förordning.
  • Regeringen planerar att besluta om förordningen under februari 2023.

Uppdaterat 2023-01-10.

Sveriges fyra elområden

Elmarknaden i Sverige är indelad i fyra olika områden – så här funkar det.

Historiska elpriser

Här kan du se hur elpriset utvecklats i respektive elområde över tid.