Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Elprisstöden – hur ligger det till?

I januari 2023 beslutade regeringen om ett elprisstöd för hela Sverige för perioden november-december 2022. Det senaste beskedet från Försäkringskassan är att elstödet ska ha betalats ut till de flesta berörda hushåll den 9 juni 2023.
 

Elprisstödet för november-december 2022 

Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att, tillsammans med Svenska kraftnät, förbereda utbetalning av elstöd till privatpersoner i hela Sverige.

När betalas elprisstödet ut?

Försäkringskassan har meddelat att de räknar med att de flesta hushåll i landet ska ha fått elstödet utbetalat senast den 9 juni 2023.

Det här innebär elprisstödet för perioden november-december 2022:

 • Berör privatpersoner/hushåll hela Sverige.
 • Omfattar ej företag eller juridiska personer.
 • Ersätter 80% av den uppmätta elförbrukningen under perioden.
 • Betalas ut till dig som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.
 • Inget elstöd ges för förbrukning över 18 000 kilowattimmar under november-december 2022.
 • Alla dödsbon (förutom dödsbon som bedriver näringsverksamhet) kommer få del av elstödet.

Så här räknar du ut ditt stöd utifrån ditt elområde
 • SE4 1,29 kronor x 0,8 x din elförbrukning i kWh under nov-dec 2022.
 • SE3 1,26 kronor x 0,8 x din elförbrukning i kWh under nov-dec 2022.
 • SE2 & SE1 0,90 kronor x 0,8 x din elförbrukning i kWh under nov-dec 2022.

Är du kund hos oss? På Mina sidor kan du se enkelt ditt beräknade elprisstöd utifrån din verkliga förbrukning. Det beräknade elprisstödet är endast en uppskattning och kan skilja sig från det verkliga elprisstödet.

 

Elprisstödet för oktober 2021-september 2022

 • Gäller för dig som bor i elområde 3 och 4.
 • Inkluderar såväl privatpersoner som företag och organisationer.
 • Inkluderar dödsbon.
När betalas elprisstödet ut?

Dessa elprisstöd har nu betalats ut.

Informationen uppdaterades senast: 2023-05-11.

Sveriges fyra elområden

Elmarknaden i Sverige är indelad i fyra olika områden – så här funkar det.

Historiska elpriser

Här kan du se hur elpriset utvecklats i respektive elområde över tid.