Logga in på Mina sidor
Om Skellefteå Kraft / Vår verksamhet / Bioenergi / Frågor och svar om bioenergi inom Skellefteå Kraft

Frågor och svar om bioenergi inom Skellefteå Kraft

Vilka anläggningar för bioenergi driver Skellefteå Kraft?
Skellefteå Kraft driver i dag bioenergikombinatet i Hedensbyn samt kraftvärmeverken i Lycksele och Malå. Dessutom har företaget 48 anläggningar för färdig värme och 17 anläggningar för närvärme.

Hur fungerar ett kraftvärmeverk?
Huvuddelarna i ett kraftvärmeverk består av en ångpanna och ångturbin med generator och värmeväxlare för fjärrvärme. I ångpannan produceras ånga med högt tryck och temperatur. Ångan används dels för elproduktion, dels för att producera fjärrvärme. Ångan leds först till en turbin vilken driver en elgenerator som alstrar elektricitet. Därefter leds ångan in i en så kallad värmekondensor, där fjärrvärmevattnet värms upp av den varma ångan.

Vad produceras i Skellefteå Krafts bioenergikombinat?
Ett bioenergikombinat är en anläggning där ett kraftvärmeverk kombineras med en fabrik för tillverkning av biopellets.

Hur produceras fjärrvärme?
Skellefteå Krafts fjärrvärme produceras i företagets kraftvärmeverk och bioenergikombinat, som till största delen använder råvara från respektive närområde. Vattnet värms upp genom att bränslet eldas och via en värmeväxlare förs värmen över till vattnet i fjärrvärmenätet.

Hur framställs bioel?
Ångan som uppstår produktionen av fjärrvärme tas tillvara och leds till en turbin som alstrar elektricitet. Dessutom producerar Skellefteå Kraft el genom att ta tillvara på spillvärmen från större industrier.

Vad är fjärrkyla och hur framställs det?
Fjärrkyla är sexgradigt vatten som skickas ut via ett ledningsnät till fastigheter och anläggningar som behöver kylas. Skellefteå Krafts fjärrkyla produceras med hjälp av kylmaskiner och frikyla, där vatten från Skellefteälven kyler centrala värmeväxlare som i sin tur kyler vatten i fjärrkylenätet. Vattnet i fjärrkylenätet kyler luften i fastighetens ventilationssystem.

Vart kommer råvaran till Skellefteå Krafts bioenergi ifrån?
Skellefteå Kraft använder framför allt biobränslen från närområdet i form av skogsbränslen, torv från egna torvtäkter samt spillvärme. Den effektiva produktionen leder till ett bra utnyttjande av råvaran och de korta transportsträckorna gör att produktionen har minimal inverkan på miljön.

Hur påverkar bioenergi miljön? 
När råvaran finns på nära håll betraktas biobränsleeldad fjärrvärme som en uthållig och miljövänlig energikälla. Den skapar inget extra tillskott av koldioxid till atmosfären och påverkar alltså inte klimatet. Skellefteå Kraft använder effektiv teknik för rening av rökgaserna, vilket gör att röken från anläggningarnas skorstenar i huvudsak består av vattenånga.

Kan jag som kund köpa bioenergi?
Ja, både företag och privatpersoner kan göra ett aktivt miljöval genom att köpa bioenergi. Från och med 30 april 2014 säljer vi inte pellets mot privatkund.

Hur många kunder har Skellefteå Kraft inom värme?
Vi har cirka 7 300 fjärrvärmekunder.

Hur mycket bioenergi levererade Skellefteå Kraft 2012?
Levererad värme 739 GWh
Levererad biopellets 75 287 ton
Producerad el  241 GWh