Logga in på Mina sidor
Om Skellefteå Kraft / Vår verksamhet / Vattenkraft / Våra vattenkraftanläggningar

Våra anläggningar


Våra anläggningar


Sällsjö

Sällsjö kraftverk började byggas 1962, och 1966 respektive 1967 togs de två aggregaten i drift.

Eleffekt: 160 MW
Normal årsproduktion: 350 GWh

Krångfors

När den värdefulla malmen i Boliden upptäcktes fanns bara Finnforsfallets kraftstation som kunde erbjuda el. Gruvan krävde mer och 1928 stod Skellefteälvens andra kraftverk i Krångfors färdigt. 1973 utfördes en utbyggnad med en ny tunnel parallellt med den gamla och ytterligare ett aggregat installerades.

Eleffekt: 62 MW
Normal årsproduktion: 350 GWh

Selsfors

Konkurrensen om forssträckorna på 30-talet innebar att Skellefteå Kraft köpte Selsforsen 1937. Kraftstationen började byggas 1941 och 1944 kunde stationen tas i bruk. Ut- och ombyggnader har genomförts 1975 och 1986.

Eleffekt: 61 MW
Normal årsproduktion: 265 GWh

Finnfors

Skellefteälvens första kraftstation började byggas 1906 och togs i drift 1908. Knappt 50 år senare byggdes ett ny kraftstation i Finnfors, fast denna gång på älvens södra strand. Ut- och ombyggnader har genomförts 1979, 1981, och 1994.

Eleffekt: 54 MW
Normal årsproduktion: 237 GWh

Broschyr om Finnfors

Granfors

Granfors kraftstation byggdes 1948, och hade då ett aggregat med plats för ett till. Stationen byggdes ut 1962 och ett ytterligare aggregat togs i bruk 1965.

Eleffekt: 40 MW
Normal årsproduktion: 207 GWh

Rengård

Rengårds kraftstation byggdes 1970.

Eleffekt: 36 MW
Normal årsproduktion: 203 GWh

Båtfors

År 1955 uppstod problem då Riksbanken inte ville låna ut pengar till Skellefteå stad för utbyggnad av Båtforsen. Lösningen blev att tillsammans med Gumboda Elektriska AB bilda Skellefteå Kraftaktiebolag. Det nya bolaget kunde då få igenom ett vanligt banklån. De två turbinerna i Båtfors togs i bruk 1961 respektive 1962.

Eleffekt: 42 MW
Normal årsproduktion: 201 GWh

Grytfors

Grytfors kraftstation började byggas 1966 och togs i drift 1968.

Eleffekt: 31 MW
Normal årsproduktion: 189 GWh

Rebnis

Rebnis kraftstation stod färdig 1974.

Eleffekt: 64 MW
Normal årsproduktion: 142 GWh

Sikfors

Kraftstationen i Sikfors började byggas 1986 och omfattar två aggregat som togs i drift 1990.

Eleffekt: 33 MW
Normal årsproduktion: 139 GWh

Bergnäs

Effekt: 8 MW
Normal årsproduktion: 30 GWh

Slagnäs

Effekt 7 MW
Normal årsproduktion: 32 GWh

Sädva

Sädva kraftstation stod färdig 1985.

Eleffekt: 31 MW
Normal årsproduktion: 119 GWh

Klippen

Kraftstationen i Klippen, 10 kilometer väster om Hemavan, började byggas 1990 och togs i drift 1994. Vid byggandet av tillopps- och utloppstunnlar användes en ny teknik där man borrade istället för att spränga. En fördel med att borra tunnlarna är man kan minska tunnelarean och ändå få ut samma effekt som med större, sprängda tunnlar. En stor del
av de massor som tunneldrivningen gav kunde användas vid utbyggnaden av flygfältet i Hemavan.

Eleffekt: 27 MW
Normal årsproduktion: 100 GWh

Broschyr om Klippen

Storforsen

År 2007 invigdes Skellefteå Krafts nyaste vattenkraftverk, Storforsens kraftverk i Örån. Anläggningen är byggd med fokus på miljötänkande och stationen är placerad helt under jord.

Eleffekt: 4,7 MW
Normal årsproduktion: 20 GWh

Broschyr om Storforsen