Logga in på Mina sidor

Våra fjärrvärmepriser

Priset på fjärrvärme har haft en mer stabil utveckling än både el och olja. Eftersom värmeverken kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång förväntas prisnivån förbli attraktiv. Fakturering av din värmeförbrukning sker månadsvis och grundar sig på verklig förbrukning från vår fjärravlästa energimätare.

Priser per fjärrvärmeområde
Effektpris (kr/år) Energipris (öre/kWh)
Lycksele, Storuman/Stensele 650 X E 53,9
Skellefteå, Malå, Skelleftehamn/Ursviken. 630 X E 52,8
Boliden, Bureå, Burträsk, Byske, Jörn, Kåge, Lövånger, Norsjö, Vindeln, Robertsfors, Ånäset. 630 X E 54,9

Priserna gäller för värmeleverans till villa vid normal uppvärmning och varmvattenberedning.
E = Debiteringsgrundande effekt i kW. Lägsta fakturerade effekt är 7 kW.
Moms 25 procent ingår.

Så räknas priset ut

Fjärrvärmepriset består av ett energipris och ett effektpris.
Effektpriset har en fast del, abonnemangsavgiften, och en rörlig del, den debiteringsgrundande effekten.

Debiteringsgrundande effekt (E) är den effekt som behövs för att tillgodose din villas maximala behov av värme, alltså den mängd energi per sekund som måste tillföras fastigheten den dag på året då förbrukningen är som störst. Debiteringsgrundande effekt räknas fram genom att din energiförbrukning i kilowattimmar (kWh) för december, januari och februari delas med ett kategorital (K), som för villor är 940. Den framräknade effekten avrundas till jämna kilowatt (kW). Som lägst faktureras 7 kW.

Effektpriset är en årsavgift som fördelas ut över årets 12 månader. Du betalar alltså en del av årsavgiften på varje faktura.

Räkneexempel, en villa i Skellefteå

Vi antar att värmeförbrukning exklusive hushållsel är 24 000 kWh/år, och att normalförbrukningen under december, januari och februari är 43 procent av årsförbrukningen.

E = 

24 000 x 0,43
        940

= 11 kW

Effektkostnad = 11 x 630 = 6930 kr/år
Energikostnad = 24000 x 0,5275 = 12660 kr/år
Totalkostnad = 6930 + 12660 = 19590 kr/år

Ladda hem fler prisjämförelser för fjärrvärme (pdf)

Årlig kontrollberäkning av effekten

Effekten beräknas genom att energiförbrukningen för de två senaste åren räknas om mot temperaturen för ett så kallat normalår. Uträkningen kallas normalårskorrigering och görs med hjälp av temperaturuppgifter från SMHI. Anledningen är att behovet av uppvärmning är så starkt kopplat till vädret. Effekten beräknas en gång per år. Om någon ändring behöver göras, gäller den från 1 april.

Fjärrvärme

Kundservice

Kontakta oss, vi hjälper dig.

Telefon 0910 – 77 25 50
Felanmälan 020-77 27 00
E-post kundservice@skekraft.se
Webb www.skekraft.se/kundservice

Facebook
www.facebook.com/skekraft

Telefontider 
vardagar* 08-17
*onsdagar från 09:30