Logga in på Mina sidor

Mer om fjärrvärme

Fjärrvärme är ett av de billigaste sätten du kan värma upp din bostad på. Det visar en färsk undersökning från Energimarknadsinspektionen. Här berättar vi lite mer om vilka faktorer som påverkar fjärrvärmepriset och hur Skellefteå Kraft jobbar för att ge våra kunder ett så bra pris som möjligt.

I mitten av 2000-talet steg priserna på biobränslen kraftigt. De senaste åren har priserna börjat plana ut, något som givetvis avspeglas även i Skellefteå Krafts priser på fjärrvärme. Det känns skönt att kunna berätta att fjärrvärme är ett av de billigaste sätten du kan värma upp din bostad på.

Men trots att prisstegringen planat ut varierar fortfarande priserna på fjärrvärme mellan olika orter. Det beror bland annat på vilket bränsle som används, om fjärrvärmen framställts i ett kraftvärmeverk, om det är spillvärme som används, hur tättbefolkat samhället är. Markförhållanden påverkar också priset.

På Skellefteå Kraft är vi stolta över att kunna säga att vi bara använder förnyelsebara biobränslen och egenproducerad torv för att framställa fjärrvärme.

För den riktigt intresserade finns det mycket statistik om fjärrvärmepriser. En av dem är Nils Holgersson-undersökningen som redovisar kostnader för vatten, avlopp, sophämtning, el och fjärrvärme för ett litet hyreshus som ”flyttas” mellan Sveriges alla kommuner. Se nilsholgersson.nu

Branschföreningen Svensk fjärrvärme ger ut statistik som visar priser för villor. Se Svensk fjärrvärme.
De har också gett ut en fördjupad rapport om fjärrvärmepriset som går under namnet Prisvärd Fjärrvärme.

Kundnöjdhetsundersökning från Svenskt Kvalitetsindex

Den senast genomförda kundnöjdhetsundersökningen (2012) från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) visar att Skellefteå Krafts privata fjärrvärmekunder är bland de nöjdaste i branschen och allt fler upplever Skellefteå Kraft som prisvärt.  Se Svenskt Kvalitetsindex.

Jämförelse mellan olika uppvärmning

När vi nu berättat att fjärrvärme är ett av de smartaste sätten att värma huset på, vill vi gärna belägga vårt påstående med lite siffror.

För att göra jämförelsen mellan olika uppvärmningsformer så rättvisande och opartisk som möjligt, har vi valt att utgå ifrån Energimyndighetens och Energimarknadsinspektionens rapport EIR 2011:06 Uppvärmning i Sverige 2011  

Rapporten jämför olika uppvärmningsalternativs snittkostnad per år i 15 år. Den går grundligt igenom och förklarar hur man har kommit fram till bland annat livslängd och kalkylränta. Man tittar även på de olika alternativens miljöpåverkan. Resultaten sammanställs i en bilaga där alla kommuner finns med.

Läs mer om fjärrvärme

www.svenskfjarrvarme.se
www.energimyndigheten.se

Fjärrvärme

Kundservice

Kontakta oss, vi hjälper dig.

Telefon 0910 – 77 25 50
Felanmälan 020-77 27 00
E-post kundservice@skekraft.se
Webb www.skekraft.se/kundservice

Facebook
www.facebook.com/skekraft

Telefontider 
vardagar* 08-20
helger 10-15 
*onsdagar från 09:30