Logga in på Mina sidor
Banner svensk fjärrvärme

Sju skäl att välja fjärrvärme

01 Enkelt

Fjärrvärmen sköter i princip sig själv. Frånsett enstaka underhåll av din värmecentral behöver du inte göra något. Driftsäkerheten är hög och du kan resa bort utan problem. Enkelt och bekvämt!

02 Praktiskt

Fjärrvärme ger en jämn, behaglig värme året runt. Du har obegränsad tillgång till varmvatten, även de tider när åtgången är som störst. Ingen varmvattenberedare behövs.

03 Ekonomiskt

Underhållskostnaden är låg och eftersom fjärrvärmen klarar fastighetens effektbehov under hela året behöver du ingen extra el för uppvärmningen. Du betalar bara för den fjärrvärme du använder. De flesta villor kan också säkra ned till 16 A efter byte till fjärrvärme, vilket gör att den fasta avgiften för ditt elabonnemang blir lägre. Själva installationskostnaden är också låg, jämfört med att till exempel borra för bergvärme. Särskilt om du sedan tidigare har vattenburen uppvärmning.  

04 Klimatsmart

Våra värmeverk med hög verkningsgrad och effektiv rökreningsteknik ger en bättre luftmiljö än många små pannor. Bränslet till vår fjärrvärme består framförallt av restprodukter från den lokala skogs- och träindustrin samt torv. Vi använder även spillvärme från traktens industrier. När biobränslet finns på nära håll betraktas fjärrvärme som en uthållig energikälla som är skonsam för miljön. Den skapar inget extra tillskott av koldioxid till atmosfären och påverkar alltså inte klimatet. Enligt Svensk Fjärrvärme har fjärrvärmen i Västerbotten minskat utsläppen av koldioxid med 83 000 ton om året, om man jämför år 2003 med 1994. Det motsvarar de genomsnittliga utsläppen från cirka 29 000 personbilar.

05 Rent

Din fjärrvärmecentral är enkel, ren och lättskött utan damm, skräp och sot. Du slipper buller och lukt i huset.

06 Utrymmeseffektivt

Fjärrvärme tar liten plats. Centralen i din villa är bara ca 40x60 cm komplett med styrutrustning, värmemätare och allt annat som behövs för att värma huset. Fjärrvärmen ersätter panna, varmvattenberedare, bränsletank eller bränsleförråd och skorsten. Om du tidigare har haft ett pannrum kan du använda det utrymmet till ett hobbyrum, bastu eller förråd.

07 Logotyp Reko Fjärrvärme Kvalitetsmärkt

Skellefteå Kraft är en Reko-märkt fjärrvärmeleverantör. Det betyder att vi lever upp till högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Reko fjärrvärme är ett kvalitetssäkringssystem som branschorganisationen Svensk Fjärrvärme utvecklat utifrån kundernas krav och förväntningar. Läs mer om vad Reko innebär.

Fjärrvärme

Aktuellt

För kunder med effektavgift är årlig effektberäkning utförd. Läs mer här.

Kundservice

Kontakta oss, vi hjälper dig.

Telefon 0910 – 77 25 50
Felanmälan 020-77 27 00
E-post kundservice@skekraft.se
Webb www.skekraft.se/kundservice

Facebook
www.facebook.com/skekraft

Telefontider 
vardagar* 08-17
*onsdagar från 09:30