Logga in på Mina sidor
Privatkund / Elpriser / Mer om el / Elområden

Sverige är uppdelat i elområden

I november 2011 delade Svenska Kraftnät in Sverige i fyra elområden. Svenska Kraftnät driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el. Gränserna mellan elområdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige.

De olika elområdena kan ha olika elpriser vid olika tidpunkter och prisskillnaden kommer att vara olika stor vid olika tillfällen. Under timmar med stora elflöden inom Sverige räcker inte alltid överföringskapaciteten i näten till. Då kan olika elpriser uppstå i de fyra olika områdena. Priset bedöms kunna bli lägre i norra Sverige där det är överskott på el och högre i södra Sverige där det råder underskott på el. Beslutet att införa elområden är en konsekvens av EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk elmarknad.

Vad betyder det här för mig?

Elavtal med Fast elpris
Tecknat elavtal med Fast elpris hos oss gäller avtalsperioden ut. I god tid innan avtalet går ut skickar vi ett erbjudande om att förnya avtalet och då till aktuella elpriser för det elområde där anläggningen finns.

Elavtal med Rörligt elpris eller Förvaltning
Från den 1 november 2011 följer det rörliga elpriset vårt inköpspris för det elområde där anläggningen finns. Elpriset kan, vid samma tillfälle, vara olika i de olika elområdena.

Elbranschen har två huvudbudskap i sammanhanget:
-   Svenska Kraftnät måste bygga bort flaskhalsarna i det svenska elnätet.
-   För att kunna bygga nya kraftverk där de behövs krävs att tillståndshanteringen blir mycket smidigare.

Mer information om uppdelningen av elområden finns på  Svensk Energi och Svenska Kraftnät