Logga in på Mina sidor

Om din beställning

Du väljer hur du vill få din biopellets levererad. Antingen småsäck på pall, storsäck eller så kallad bulk, då köper du pellets på lösvikt. Skelleftebränslen som levererar vår pellets blåser då in den direkt in i ditt pelletsförråd från bulkbilen.

Leveransområde

För att ta reda på om du bor inom vårt leveransområde knappar du in ditt postnummer i beställningsformuläret alternativt kontaktar vår samarbetspartner Skelleftebränslen,
telefon 0910-170 95. 

Att tänka på vid leverans av småsäck på pall

Vid mottagandet ska det finnas en anvisad plats som är torr och väderskyddad. Ska pallarna stå ute en längre tid måste de skyddas från väta. Köparen svarar för erforderlig täckning. Har pallemballaget brutits måste säckarna täckas. Helst förvaras under tak.

Att tänka på vid leverans av storsäck

Vid mottagandet ska det finnas en anvisad plats som är torr och väderskyddad och det finns då tre alternativ:

  • Förvaring inomhus, behöver inte vara varmt.
  • Torra träpallar eller torr presenning där säckarna kan ställas och under tak.
  • Torra träpallar eller torr presenning och en presenning som täcker helt.

Är du inte hemma vid leveransen, se till att presenningar finns tillgängligt så att chauffören kan täcka pelletsen.

Att tänka på vid bulkleverans

När du beställer pellets i bulkform det vill säga lösvikt, är det viktigt att du går igenom checklistan som finns i dokumentet ’Klart för pellets’. Det är en kontroll för oss båda. För oss innebär det att våra leverantörer kan känna sig trygga innan de blåser in pellets i ditt förråd. De vet då att du gjort det som krävs i leveransvillkoren och att det är förberett. För dig är det en bra checklista för att komma ihåg att säkerställa en bra leverans med kvalitet. Vi kan båda känna oss trygga. Checklistan levereras som en skylt som du sedan hänger på ditt påfyllnadsrör innnan leverans som ett kvitto. Alla våra bulkkunder får ett exemplar av skylten.  

Innan leverans har jag kontrollerat följande:

  • Förrådet är ventilerat och rengjort enligt skötselrekommendationerna.
  • I förrådet finns inga elinstallationer eller plast som kan skapa statisk elektricitet.
  • Avluftningen är fri från hinder som nät, pellets och galler.
  • Inblåsningsröret är fritt från hinder och ingenting har frusit fast i röret.
  • Lastbilen möter inga hinder vid leveransen. Vägen är minst 3,5 meter bred, med en fri höjd på 4,5 meter. Vid behov är det sandat och snöröjt.
  • Förrådet är stängt och redo för påfyllnad.
  • Skylten hänger på bulkröret, som ett kvitto på att jag kontrollerat och förberett för påfyllnad.

Pellets

Så beställer du pellets fram till 30/4 2014

Kontakta Skelleftebränslen på 0910-170 95 eller beställ genom beställningsformuläret.